1 Cursusjaar

 

Het cursusjaar begint op 27 augustus 2018 en eindigt op 20 juli 2019. Het cursusjaar bestaat uit 41 lesweken. Nieuwe leerlingen kunnen het hele jaar door instromen. De vakanties zijn gelijk aan die van de vakanties in het basisonderwijs. De lessen worden gegeven in het gebouw van Leef Schiedam, over de vesten 1 3116 AD Schiedam.

 

 

 

2 Inschrijving

 

Om gitaarles te volgen bij Ruben Scholten Gitaaronderwijs dient u zich in te schrijven via het inschrijvingsformulier te vinden op www.ruben-scholten.nl Bij inschrijving gaat uw akkoord met de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden blijven van toepassing zolang de leerling gitaarles volgt.

 

 

 

3 Opzegging

 

Voor gitaarles geldt een opzegtermijn van 1 maand. Dit is geldig voor zowel de privé als de groepslessen. Opzegging dient u schriftelijk te doen.

 

 

 

4 Betaling

 

Een volledig schooljaar gitaarles wordt in 10 maanden gefactureerd. In de maanden juli en augustus wordt er niet gefactureerd. De facturen worden verstuurd op de 1ste van de maand en hebben een betalingstermijn van 10 dagen.

 

Bij uitblijven van betaling wordt de betreffende leerling de toegang tot de lessen geweigerd. Vanaf de vervaldatum wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, alsmede een bedrag van € 12,50 aan administratiekosten per aanmaning.

 

Verder komen alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten van lesgeld voor rekening van de lesgeldplichtige.

 

 

 

5 Verhindering Leerling

 

Lessen die wegens afzegging door de leerling niet worden uitgevoerd kunnen niet worden ingehaald daarnaast is er geen restitutie van het lesgeld. Indien mogelijk kan een les in dezelfde week op een ander plaatsvinden.

 

 

 

6 Verhindering leerkracht

 

Lessen die wegens verhindering van de leerkracht niet worden gegeven, worden  op een ander tijdstip ingehaald.